anthony joshua v tyson fury

All Markets, 20:00, Fri 31 Dec 2021

Head to Headinfo
Seln No. Selection Win
765079 Anthony Joshua 2.35
765080 Tyson Fury 1.55
Method of Victoryinfo
Seln No. Selection Win
765046 Anthony Joshua Points or Decision 6.50
765050 Anthony Joshua KO/TKO 3.50
765052 Draw 23.00
765068 Tyson Fury Points or Decision 2.90
765070 Tyson Fury KO/TKO 3.20
Round Bettinginfo
Seln No. Selection Win
764912 Anthony Joshua Round 1 41.00
764913 Anthony Joshua Round 2 31.00
764914 Anthony Joshua Round 3 26.00
764915 Anthony Joshua Round 4 26.00
764916 Anthony Joshua Round 5 23.00
764917 Anthony Joshua Round 6 23.00
764920 Anthony Joshua Round 7 23.00
764923 Anthony Joshua Round 8 26.00
764925 Anthony Joshua Round 9 26.00
764927 Anthony Joshua Round 10 34.00
764928 Anthony Joshua Round 11 41.00
764930 Anthony Joshua Round 12 61.00
764931 Draw 23.00
764933 Tyson Fury Round 1 51.00
764935 Tyson Fury Round 2 34.00
764943 Tyson Fury Round 3 26.00
764948 Tyson Fury Round 4 26.00
764950 Tyson Fury Round 5 23.00
764952 Tyson Fury Round 6 21.00
764954 Tyson Fury Round 7 21.00
764974 Tyson Fury Round 8 21.00
764991 Tyson Fury Round 9 23.00
764996 Tyson Fury Round 10 26.00
764998 Tyson Fury Round 11 34.00
765000 Tyson Fury Round 12 41.00
Group Round Bettinginfo
Seln No. Selection Win
764802 Anthony Joshua Round 1 - 3 12.00
764807 Anthony Joshua Round 4 - 6 9.50
764811 Anthony Joshua Round 7 - 9 10.00
764817 Anthony Joshua Round 10 - 12 17.00
764853 Tyson Fury Round 1 - 3 14.00
764890 Tyson Fury Round 4 - 6 9.50
764908 Tyson Fury Round 7 - 9 9.00
764910 Tyson Fury Round 10 - 12 13.00
Alternate Total Rounds 1info
Seln No. Selection Win
763446 Over +9.5 1.67
763450 Under +9.5 2.00
Alternate Total Rounds 2info
Seln No. Selection Win
763530 Over +8.5 1.57
763540 Under +8.5 2.10
Alternate Total Rounds 3info
Seln No. Selection Win
763955 Over +7.5 1.53
763956 Under +7.5 2.30
Alternative Group Round Betting 1info
Seln No. Selection Win
765071 Anthony Joshua Round 1 - 6 6.00
765073 Anthony Joshua Round 7 - 12 7.00
765074 Tyson Fury Round 1 - 6 6.00
765075 Tyson Fury Round 7 - 12 5.50
Alternative Group Round Betting 2info
Seln No. Selection Win
764697 Anthony Joshua Round 1 - 2 19.00
764698 Anthony Joshua Round 3 - 4 15.00
764700 Anthony Joshua Round 5 - 6 13.00
764737 Anthony Joshua Round 7 - 8 13.00
764754 Anthony Joshua Round 9 - 10 17.00
764757 Anthony Joshua Round 11 - 12 26.00
764758 Tyson Fury Round 1 - 2 23.00
764781 Tyson Fury Round 3 - 4 15.00
764783 Tyson Fury Round 5 - 6 13.00
764786 Tyson Fury Round 7 - 8 12.00
764795 Tyson Fury Round 9 - 10 14.00
764797 Tyson Fury Round 11 - 12 21.00
Alternative Group Round Betting 3info
Seln No. Selection Win
765008 Anthony Joshua Round 1 - 4 9.00
765009 Anthony Joshua Round 5 - 8 7.50
765018 Anthony Joshua Round 9 - 12 11.00
765023 Tyson Fury Round 1 - 4 10.00
765033 Tyson Fury Round 5 - 8 7.00
765043 Tyson Fury Round 9 - 12 9.00
Total Rounds in Fightinfo
Seln No. Selection Win
763393 Over +10.5 1.98
763394 Under +10.5 1.80
To be Knocked Downinfo
Seln No. Selection Win
606990 Anthony Joshua 2.25
606991 Tyson Fury 2.25
To be knocked down and wininfo
Seln No. Selection Win
606998 Anthony Joshua 7.00
607000 Tyson Fury 6.00
Will both fighters be knocked down.info
Seln No. Selection Win
606988 Yes 6.00
When Will The Fight End.info
Seln No. Selection Win
605615 Round 1 - 3 7.50
605619 Round 4 - 6 5.00
605620 Round 7 - 9 5.00
605621 Round 10 - 12 8.00
What round will the fight endinfo
Seln No. Selection Win
605025 Round 1 23.00
605027 Round 2 19.00
605030 Round 3 15.00
605031 Round 4 10.00
605032 Round 5 10.00
605033 Round 6 10.00
605039 Round 7 10.00
605054 Round 8 10.00
605055 Round 9 10.00
605092 Round 10 10.00
605093 Round 11 10.00
605106 Round 12 10.00
What Minute Will the Fight End In.info
Seln No. Selection Win
605208 1st Minute 67.00
605226 2nd Minute 61.00
605235 3rd Minute 51.00
605241 4th Minute 51.00
605242 5th Minute 51.00
605243 6th Minute 51.00
605251 7th Minute 41.00
605253 8th Minute 41.00
605256 9th Minute 41.00
605257 10th Minute 34.00
605258 11th Minute 34.00
605296 12th Minute 34.00
605297 13th Minute 34.00
605298 14th Minute 34.00
605304 15th Minute 34.00
605305 16th Minute 34.00
605309 17th Minute 34.00
605327 18th Minute 34.00
605344 19th Minute 34.00
605345 20th Minute 34.00
605497 21st Minute 34.00
605498 22nd Minute 34.00
605513 23rd Minute 34.00
605516 24th Minute 34.00
605517 25th Minute 34.00
605518 26th Minute 34.00
605577 27th Minute 34.00
605581 28th Minute 41.00
605599 29th Minute 41.00
605600 30th Minute 41.00
605601 31st Minute 51.00
605602 32nd Minute 51.00
605606 33rd Minute 51.00
605608 34th Minute 67.00
605610 35th Minute 67.00
605612 36th Minute 67.00
Go The Distanceinfo
Seln No. Selection Win
764695 Yes 2.10
764696 No 1.70
Gone in 60 Secondsinfo
Seln No. Selection Win
605109 Anthony Joshua to win in 60 seconds 101.00
605144 Either to win in 60 seconds 67.00
605146 Tyson Fury to win in 60 seconds 126.00